Paslaugos

Vertindami Jūsų užimtumą bei norą dirbti savo tiesioginį darbą,

siūlome šias paslaugas:

Darbų sauga, gaisrinė sauga

(instrukcijos, žurnalai, darbuotojų instruktavimas ir mokymas);

Darbo tvarkos taisyklės, pareiginės instrukcijos;

Sveikatos tikrinimo dokumentai

(veiksnių sąrašas, tikrinimo grafikas, knygelės);

Asmeninių apsaugos priemonių (toliau–AAP) parinkimas ir dokumentai

(išdavimo, naudojimo ir priežiūros tvarka, AAP sąrašas pagal rizikas, profesijas ir atliekamus darbus, kortelės, žiniaraščiai);

Profesinės rizikos identifikavimas ir nustatymas darbuotojų darbo vietose;

Neblaivumo darbe prevencijos dokumentai;

Konsultacijos darbo teisės, darbų saugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos klausimais;

Aprūpinimas saugos ženklais, užrašais, plakatais, įspėjamosiomis juostomis;

Nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui iš darbo/į darbą ir incidentų darbe tyrimas

(tyrimo aktų pildymas ir pridėtinių dokumentų parengimas).

DSS tarnybos atstovavimas.

Sudarius paslaugų sutartį, DSS specialistas sutartyje nustatytu periodiškumu ir pagal iškvietimą lankysis įmonėje, patars, paaiškins, nuolat tvarkys Jūsų įmonės DSS bei gaisrinės saugos dokumentaciją, instruktuos ir mokys darbuotojus;

VDI klausimynų „DSS ir darbo teisės būklė“ užpildymas;

Civilinė sauga

(ekstremaliųjų situacijų valdymo planai, darbuotojų instruktavimas ir mokymas);

Asmens duomenų apsauga

(tvarkos aprašas, taisyklės, sutikimai, konfidencialumo susitarimai ir konsultacijos).

Mūsų teikiamų paslaugų nauda:

suteiksime Jūsų darbuotojams žinių;

padėsime Jūsų darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai įgyvendinti dabartinius reikalavimus;

atstovausime įmonę: Valstybinėje darbo inspekcijoje, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyboje;

sumažinsime rūpesčius įvykus nelaimingam atsitikimui;

informuosime apie įstatymų pasikeitimus ir koreguosime dokumentus pagal naujausius norminių aktų reikalavimus;

taupysime Jūsų brangų laiką ir pinigus.

noise-reduction-ear-muffs-P4UBD7R