Apie mus

UAB “Darbų saugos paslaugos” (iki 2019-12-31 N.Dagienės IĮ) įsteigta 2005-01-26. Sėkmingai teikiame DSS paslaugas gamybos, transporto, statybos, miško ruošos, prekybos įmonėms, socialinės globos, švietimo ir kultūros įstaigoms, ūkininkams.

Šias paslaugas reglamentuoja LR DSS įstatymo (2010-05-11, Nr. XI-802) 12 str., Įmonių DSS tarnybų pavyzdiniai nuostatai (2011-06-02, Nr. A1-266/V-575) ir įmonės licencija Nr.DSSL-45, išduota LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos..

Nuolat tobuliname kvalifikaciją. DSS specialistų kvalifikacijos tobulinimą reglamentuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-02-01 įsakymas Nr.A1-60 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“.

Paslaugų kainos sutartinės, atsižvelgiant į įmonės vykdomos veiklos pavojingumą, darbuotojų ir filialų skaičių.

Tobuliname kvalifikaciją (1)